Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-06-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35510-59".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Informatie over toezending van de voortgangsrapportage Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) n.a.v. de Planningsbrief 2021
Dossiernummer 35510
Dossiertitel Parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslag
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35510-59
Indiener K.H. Ollongren
Ondernummer 59
Onderwerp Sociale zekerheid | Gezin en kinderen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-06-28
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslag; Brief regering; Informatie over toezending van de voortgangsrapportage Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) n.a.v. de Planningsbrief 2021
Uitgiftedatum 2021-06-22
Vergaderjaar 2020-2021