Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-02-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35483-71".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2021-02-04
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Van den Berge en Paternotte over buitenlandse partners die geen inburgeringsexamen kunnen doen
Dossiernummer 35483
Dossiertitel Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..)
Identifier kst-35483-71
Indiener C.N. van den Berge
Indiener J.M. Paternotte
Ondernummer 71
Onderwerp Migratie en integratie | Integratie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-02-05
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..); Motie; Motie van de leden Van den Berge en Paternotte over buitenlandse partners die geen inburgeringsexamen kunnen doen
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2020-2021