35 483 Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20.)

Nr. 71 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERGE EN PATERNOTTE

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 4 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat veel grenzeloze geliefden nu noodgedwongen gescheiden leven omdat hun buitenlandse partners als gevolg van de coronamaatregelen geen inburgeringsexamen kunnen doen;

verzoekt de regering, met ambassades, consulaten en uitvoeringsorganisaties te zoeken naar oplossingen voor deze Nederlandse burgers en hun buitenlandse geliefden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berge

Paternotte

Naar boven