Kamerstukken in dossier 35483

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Verslag van een wetgevingsoverleg Download icon PDF (581 kB)

  Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..); Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 juni 2020, over Inburgering

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  31-07-2020 2019-2020 Kamerstuk 35483, nr. 62 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (7 kB)

  Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..); Brief regering; Toelichting op nader gewijzigd amendement van het lid Becker c.s. (Kamerstuk 35483-51) en op het gewijzigd amendement van de leden Becker en Segers (Kamerstuk 35483-52)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-07-2020 2019-2020 Kamerstuk 35483, nr. 60 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (354 kB)

  Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..); Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-07-2020 2019-2020 Kamerstuk 35483, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (4 kB)

  Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Kuzu t.v.v. nr. 34 over inburgeringsaanbod van het college ook voor gezins- en overige migranten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-07-2020 2019-2020 Kamerstuk 35483, nr. 59 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..); Amendement; Amendement van het lid Kuzu over een inburgeringsaanbod binnen 10 weken na vaststelling van een persoonlijk plan arbeid en participatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-07-2020 2019-2020 Kamerstuk 35483, nr. 20 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Kuzu t.v.v. nr. 25 over het opleggen van boetes door het college i.p.v. de minister

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-07-2020 2019-2020 Kamerstuk 35483, nr. 58 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..); Amendement; Nader gewijzigd amendement van het lid Becker c.s. t.v.v. nr. 50 over voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen van inburgeraars

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-07-2020 2019-2020 Kamerstuk 35483, nr. 51 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..); Amendement; Amendement van het lid Kuzu over besluitvorming over verlenging inburgeringstermijn door het college i.p.v. de minister

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-07-2020 2019-2020 Kamerstuk 35483, nr. 19 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..); Amendement; Amendement van het lid Kuzu over een wettelijke termijn voor opstellen persoonlijk plan arbeid en participatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-07-2020 2019-2020 Kamerstuk 35483, nr. 21 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..); Amendement; Amendement van het lid Kuzu over een imperatief geformuleerde delegatiegrondslag in artikel 20 lid 3 met voorhang

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-07-2020 2019-2020 Kamerstuk 35483, nr. 22 Tweede Kamer der Staten-Generaal