Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-07-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35483-23".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-06-29
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van het lid Van den Berge over het vervangen van de term 'brede intake' door '‘Welkom in Nederland’-verkenning'
Dossiernummer 35483
Dossiertitel Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..)
Identifier kst-35483-23
Indiener C.N. van den Berge
Ondernummer 23
Onderwerp Migratie en integratie | Integratie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-07-10
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..); Amendement; Amendement van het lid Van den Berge over het vervangen van de term 'brede intake' door '‘Welkom in Nederland’-verkenning'
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2019-2020