Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 03-06-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35420-285".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Aartsen over een apart ambtenarenteam met mandaat voor alle terugbetalingen
Dossiernummer 35420
Dossiertitel Noodpakket banen en economie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier kst-35420-285
Indiener A.A. Aartsen
Ondernummer 285
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2021-06-03
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Noodpakket banen en economie; Motie; Motie van het lid Aartsen over een apart ambtenarenteam met mandaat voor alle terugbetalingen
Uitgiftedatum 2021-06-02
Vergaderjaar 2020-2021