Kamerstukken in dossier 35420

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Noodpakket banen en economie; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Nijboer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 10 maart 2020, over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-11-2020 2019-2020 Kamerstuk 35420, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Intentieverklaring over de compensatie van de volledige ouderbijdrage bij doorbetaling kinderopvang in verband met Covid 19

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-04-2020 2019-2020 Kamerstuk 35420, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Beleidsregel van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tot tegemoetkoming in de schade geleden door ondernemingen in de kleinschalige visserijsector in de kustwateren, visserijzone en het zeegebied en in de binnenvisserijsector door de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19 (Beleidsregel tegemoetkoming kust- en binnenvisserij COVID-19)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-09-2020 2019-2020 Kamerstuk 35420, nr. 100 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Bijlage behorende bij vraag 16. Aantal TOGS aanvragen afgewezen op SBI

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-09-2020 2019-2020 Kamerstuk 35420, nr. 101 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Verslag Download icon Open als PDF

  Noodpakket banen en economie; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de Regeling Subsidie financiering Vaste Lasten MKB COVID-19

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-09-2020 2019-2020 Kamerstuk 35420, nr. 101 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Verslag Download icon Open als PDF

  Noodpakket banen en economie; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de besluitvorming Rijksministerraad 10 juli 2020 inzake (financiële) ondersteuning aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-09-2020 2019-2020 Kamerstuk 35420, nr. 102 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Noodpakket banen en economie; Brief regering; Afbouw tijdelijke versoepeling uitstel van betaling in verband met covid-19

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-09-2020 2019-2020 Kamerstuk 35420, nr. 103 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Noodpakket banen en economie; Brief regering; Aanvullend compensatiepakket coronacrisis medeoverheden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-09-2020 2019-2020 Kamerstuk 35420, nr. 104 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Noodpakket banen en economie; Brief regering; Steun- en herstelpakket

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-09-2020 2019-2020 Kamerstuk 35420, nr. 105 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Noodpakket banen en economie; Brief regering; Stand van zaken derde tranche liquiditeitssteun aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten en concept-Rijkswet Caribische Hervormingsentiteit

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-09-2020 2019-2020 Kamerstuk 35420, nr. 106 Tweede Kamer der Staten-Generaal