Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-05-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35300-B-18".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2020-05-11
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Uitkomst gesprek financiële positie gemeenten
Dossiernummer 35300-B
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020
Identifier kst-35300-B-18
Indiener K.H. Ollongren
Ondernummer 18
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2020-05-18
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020; Brief regering; Uitkomst gesprek financiële positie gemeenten
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2019-2020