Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-11-2018 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-35000-J-13".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2018-11-26
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid De Groot over de verzegeling van vuilwatertanken in de pleziervaart
Dossiernummer 35000-J
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019
Identifier kst-35000-J-13
Indiener T.C. de Groot
Ondernummer 13
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2018-11-27
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019; Motie; Motie van het lid De Groot over de verzegeling van vuilwatertanken in de pleziervaart
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2018-2019