Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-12-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34550-XV-46".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-12-07
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Van Weyenberg en Schut-Welkzijn over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ex-kankerpatiënten
Dossiernummer 34550-XV
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017
Identifier kst-34550-XV-46
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
Indiener A. Schut-Welkzijn
Ondernummer 46
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-12-08
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017 ; Motie; Motie van de leden Van Weyenberg en Schut-Welkzijn over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ex-kankerpatiënten
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2016-2017