34 550 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017

Nr. 46 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN SCHUT-WELKZIJN

Voorgesteld 7 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de Minister, op korte termijn in gesprek met verzekeraars te gaan om vaart te maken met het mogelijk maken van verzekeringen tegen bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid voor ex-kankerpatiënten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Schut-Welkzijn

Naar boven