Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-12-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34550-XV-22".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-12-07
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van de leden Kerstens en Van 't Wout over het inzetten van ervaringsdeskundigen
Dossiernummer 34550-XV
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017
Identifier kst-34550-XV-22
Indiener J.W.M. Kerstens
Indiener B. van 't Wout
Ondernummer 22
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-12-13
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017 ; Amendement; Amendement van de leden Kerstens en Van 't Wout over het inzetten van ervaringsdeskundigen
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2016-2017