34 550 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017

Nr. 22 AMENDEMENT VAN DE LEDEN KERSTENS EN VAN ‘T WOUT

Ontvangen 7 december 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 100 (x € 1.000).

II

In artikel 99 Nominaal en onvoorzien worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 100 (x € 1.000).

Toelichting

Steeds meer werkgevers staan open voor medewerkers met een arbeidsbeperking. Toch moeten veel werkgevers deze stap nog maken. De inzet van ervaringsdeskundigen, mensen uit de doelgroep, kan daarbij stimulerend werken. Niemand beter dan de mensen zelf kunnen enthousiasmeren en laten zien wat hun talenten zijn en wat hun meerwaarde is. Om dit in een aantal arbeidsmarktregio’s mogelijk te maken, moet incidenteel € 100.000 beschikbaar komen. In overleg met de Landelijke Cliëntenraad en de aanjagers voor de banenafspraak zal bekeken worden hoe de doelgroep voor werkgevers in een aantal arbeidsmarktregio’s een gezicht en een stem kunnen krijgen. Deze middelen worden tot de inhoudelijke invulling heeft plaatsgevonden gereserveerd op «artikel 99, Nominaal en onvoorzien».

Kerstens Van ‘t Wout

Naar boven