Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 23-09-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34550-27".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Kuzu over bestrijden van de achterliggende oorzaken van segregatie
Dossiernummer 34550
Dossiertitel Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën
Identifier kst-34550-27
Indiener T. Kuzu
Ondernummer 27
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-09-23
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën ; Motie; Motie van het lid Kuzu over bestrijden van de achterliggende oorzaken van segregatie
Uitgiftedatum 2016-09-22
Vergaderjaar 2016-2017