Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734550 nr. 27

34 550 Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

Nr. 27 MOTIE VAN HET LID KUZU

Voorgesteld 22 september 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het SCP-rapport Werelden van verschil uit 2015 een dieptebeeld geeft van etnische minderheidsgroepen in onze samenleving;

constaterende dat blijkt dat bij ongeveer 50% van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders sprake is van «gematigde segregatie», waarbij onder meer wordt aangeven dat dit komt omdat zij zich «nooit Nederlander genoeg voelen» en er sprake is van het «meten met twee maten»;

verzoekt de regering om, de achterliggende oorzaken van segregatie, te weten: werkloosheid, uitzichtloosheid, het gevoel er niet bij te horen, het gevoel nooit Nederlander genoeg te zijn en het gevoel dat er met twee maten wordt gemeten, te bestrijden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu