Kamerstukken in dossier 34550

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën ; Brief regering; Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-09-2016 2016-2017 Kamerstuk 34550, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën ; Motie; Motie van het lid Wilders over uitkeren aan AOW’ers van het overschot door de lagere uitgaven aan rente op de staatsschuld in 2017

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-09-2016 2016-2017 Kamerstuk 34550, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën ; Motie; Motie van het lid Pechtold c.s. over bijstellingen niet ten koste laten gaan van de bekostiging van scholen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-09-2016 2016-2017 Kamerstuk 34550, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën ; Motie; Motie van het lid Pechtold c.s. over binnen een maand uitvoeren van de motie over aanbieden van taalcursussen aan asielzoekers

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-09-2016 2016-2017 Kamerstuk 34550, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën ; Motie; over een antwoord formuleren op de uitkomst van het referendum over het Associatieakkoord met Oekraïne

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-09-2016 2016-2017 Kamerstuk 34550, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën ; Motie; Motie van het lid Pechtold c.s. over zorgen dat het tijdspad voor sluiting van kolencentrales in lijn is met de ambities uit het Parijsakkoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-09-2016 2016-2017 Kamerstuk 34550, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën ; Motie; Motie van het lid Segers c.s. over zorgdragen dat de maximaal aanvaardbare wachttijden in de ggz gehaald worden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-09-2016 2016-2017 Kamerstuk 34550, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën ; Motie; Motie van het lid Segers over geld dat overblijft uit de asielreserve voor eerstejaarsopvang investeren in opvang van vluchtelingen in de regio

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-09-2016 2016-2017 Kamerstuk 34550, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën ; Motie; Motie van de leden Segers en Zijlstra over geen financiering van religieuze instellingen vanuit landen die geen godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting kennen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-09-2016 2016-2017 Kamerstuk 34550, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Nota over de toestand van ’s Rijks Financiën ; Motie; Motie van het lid Klaver c.s. over de door Nederland toegezegde hervestiging van 5273 asielzoekers uit Griekenland en Italië

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-09-2016 2016-2017 Kamerstuk 34550, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal