Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-12-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34434-7".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Albert de Vries en Koolmees over gelijktrekking van de rechtszekerheid en rechtsbescherming voor eigenaren van drijvende woningen met die voor eigenaren van grondgebonden woningen
Dossiernummer 34434
Dossiertitel Wijziging van de Woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de verduidelijking van voorschriften voor woonboten (Wet verduidelijking voorschriften woonboten)
Identifier kst-34434-7
Indiener A.A. (Albert) de Vries
Indiener W. Koolmees
Ondernummer 7
Onderwerp Huisvesting | Bouwen en verbouwen
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-12-15
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Wijziging van de Woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de verduidelijking van voorschriften voor woonboten (Wet verduidelijking voorschriften woonboten); Motie; Motie van de leden Albert de Vries en Koolmees over gelijktrekking van de rechtszekerheid en rechtsbescherming voor eigenaren van drijvende woningen met die voor eigenaren van grondgebonden woningen
Uitgiftedatum 2016-12-14
Vergaderjaar 2016-2017