Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734434 nr. 7

34 434 Wijziging van de Woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de verduidelijking van voorschriften voor woonboten (Wet verduidelijking voorschriften woonboten)

Nr. 7 MOTIE VAN DE LEDEN ALBERT DE VRIES EN KOOLMEES

Voorgesteld 14 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regels voor ligplaatsen en ligplaatsvergunningen of -ontheffingen voor drijvende bouwwerken divers zijn;

overwegende dat eigenaren van drijvende woningen behoefte hebben aan rechtszekerheid en rechtsbescherming die vergelijkbaar is met eigenaren van grondgebonden woningen;

overwegende dat het te verstrekkend is om bij het wetsvoorstel Wet verduidelijking voorschriften woonboten, dat betrekking heeft op bouwvoorschriften, de regelgeving omtrent ligplaatsen en ligplaatsvergunningen of -ontheffingen aan te passen;

verzoekt de regering, voorstellen te doen waarmee de rechtszekerheid en rechtsbescherming voor eigenaren van drijvende woningen met betrekking tot ligplaatsen vergelijkbaar worden met de rechtszekerheid en rechtsbescherming voor eigenaren van grondgebonden woningen met betrekking tot bouwkavels,

en gaat over tot de orde van de dag.

Albert de Vries

Koolmees