Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-03-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34351-7".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-03-24
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Vermeij over een overgangsregeling voor het WW-dagloonbesluit
Dossiernummer 34351
Dossiertitel Evaluatie Wet werk en zekerheid (Wwz)
Identifier kst-34351-7
Indiener R.A. Vermeij
Ondernummer 7
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-03-25
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Evaluatie Wet werk en zekerheid (Wwz); Motie; Motie van het lid Vermeij over een overgangsregeling voor het WW-dagloonbesluit
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2015-2016