Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-11-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34302-43".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-11-11
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Subamendement van het lid Schouten dat het plafond voor S&O-afdrachtvermindering met € 13 miljoen verlaagt naar € 7 miljoen
Dossiernummer 34302
Dossiertitel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016)
Identifier kst-34302-43
Indiener C.J. Schouten
Ondernummer 43
Onderwerp Financiën | Begroting
Onderwerp Financiën | Belasting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-11-12
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2016); Amendement; Subamendement van het lid Schouten dat het plafond voor S&O-afdrachtvermindering met € 13 miljoen verlaagt naar € 7 miljoen
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2015-2016