Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 05-11-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34300-XII-58".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Nader gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Bisschop (t.v.v. 34300-XII, nr. 57) over opnemen van het project "Elke vierde vrachtwagen synchromodaal" in het MIRT programma goederenvervoer
Dossiernummer 34300-XII
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016
Identifier kst-34300-XII-58
Indiener R.K. Dik-Faber
Indiener R. Bisschop
Ondernummer 58
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-11-05
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016; Gewijzigde motie (nader); Nader gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Bisschop (t.v.v. 34300-XII, nr. 57) over opnemen van het project "Elke vierde vrachtwagen synchromodaal" in het MIRT programma goederenvervoer
Uitgiftedatum 2015-11-03
Vergaderjaar 2015-2016