34 300 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016

Nr. 58 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN BISSCHOP TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 57

Voorgesteld 3 november 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een efficiënt goederenvervoer zorgt voor een goede concurrentiepositie voor Nederland;

verzoekt de regering om, het project «Elke vierde vrachtwagen synchromodaal» op te nemen binnen het MIRT programma goederenvervoer corridors oost en zuid Nederland met een bedrag van € 125.000,– voor 2016 en dit met de betrokken regio’s nader in te vullen binnen de condities van cofinanciering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Bisschop

Naar boven