Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734298 nr. 15

34 298 Parlementair onderzoek Breed welvaartsbegrip

Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 december 2016

Uw Kamer verzocht met de motie van het lid Van Veen c.s. het kabinet om een reactie op het rapport «Welvaart in kaart» van de tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip.1, 2 In mijn brief van 10 oktober jl. heeft het kabinet een eerste reactie gegeven (Kamerstuk 34 298, nr. 14). In deze brief heb ik aangekondigd voor het einde van dit jaar een vervolgbrief te willen sturen. Op 26 oktober verzocht de vaste Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken om uiterlijk maandag 19 december 2016 deze vervolgbrief te sturen. Het blijkt niet haalbaar om aan dat verzoek te voldoen: de afstemming met het CBS en de andere departementen vergt meer tijd. Ik streef er nog steeds naar om voor het eind van dit kalenderjaar de vervolgbrief aan uw Kamer te sturen.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Kamerstuk 34 298, nr. 11.

X Noot
2

Kamerstuk 34 298, nr. 3.