Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201634298 nr. 11

34 298 Parlementair onderzoek Breed welvaartsbegrip

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID VAN VEEN C.S.

Voorgesteld 28 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

gelet op de opdracht van de Kamer aan de tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip;

van oordeel dat de commissie gedegen onderzoek heeft gepleegd en de bevindingen heeft weergegeven in een heldere rapportage;

verzoekt de commissie, haar werkzaamheden te beëindigen onder dankzegging en waardering voor de door haar gepresenteerde rapportage en aanbevelingen;

verzoekt het kabinet om, een reactie op dit rapport,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Veen

Groot

Gesthuizen

Agnes Mulder

Van Weyenberg

Bruins

Voortman

Wassenberg