Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-12-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34279-8".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-12-14
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Nota van wijziging
Dossiernummer 34279
Dossiertitel Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet
Identifier kst-34279-8
Indiener M.J. van Rijn
Indiener S.A. Blok
Indiener K.H.D.M. Dijkhoff
Ondernummer 8
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-12-15
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet; Nota van wijziging; Nota van wijziging
Type kamerstuk Nota van wijziging
Vergaderjaar 2015-2016