Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-03-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34279-13".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van het lid Otwin van Dijk waarin wordt geregeld dat cliënten hun zorg, en daarmee de vertrouwde zorgverleners op basis van de ZVW en/of de WMO, behouden indien zij dit wensen tot het moment dat een geschikte plek in een Wlz-instelling beschikbaar is
Dossiernummer 34279
Dossiertitel Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet
Identifier kst-34279-13
Indiener O.E.T. (Otwin) van Dijk
Ondernummer 13
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-03-25
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Amendement
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet; Amendement; Amendement van het lid Otwin van Dijk waarin wordt geregeld dat cliënten hun zorg, en daarmee de vertrouwde zorgverleners op basis van de ZVW en/of de WMO, behouden indien zij dit wensen tot het moment dat een geschikte plek in een Wlz-instelling beschikbaar is
Uitgiftedatum 2016-03-24
Vergaderjaar 2015-2016