Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-06-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34218-10".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-06-13
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van de leden Van Wijngaarden en Recourt dat een evaluatiebepaling behelst
Dossiernummer 34218
Dossiertitel Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I)
Identifier kst-34218-10
Indiener J. van Wijngaarden
Indiener J. Recourt
Ondernummer 10
Onderwerp Recht | Burgerlijk recht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-06-16
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Wijziging van de Faillissementswet in verband met de aanwijzing door de rechtbank van een beoogd curator ter bevordering van de afwikkeling van een eventueel faillissement en vergroting van de kansen op voorzetting van een onderneming of van een doorstart van rendabele bedrijfsonderdelen (Wet continuïteit ondernemingen I); Amendement; Amendement van de leden Van Wijngaarden en Recourt dat een evaluatiebepaling behelst
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2015-2016