Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-03-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34130-13".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van het lid Bergkamp c.s. waarmee de medezeggenschapsraad instemmingsbevoegdheid krijgt bij de keuze voor het instrument waarmee de sociale veiligheid wordt gemonitord.
Dossiernummer 34130
Dossiertitel Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de sociale veiligheid op school
Identifier kst-34130-13
Indiener V.A. Bergkamp
Indiener T.E. Siderius
Indiener J.S. Voordewind
Ondernummer 13
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-03-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Amendement
Taal nl
Titel Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de sociale veiligheid op school; Amendement; Amendement van het lid Bergkamp c.s. waarmee de medezeggenschapsraad instemmingsbevoegdheid krijgt bij de keuze voor het instrument waarmee de sociale veiligheid wordt gemonitord.
Uitgiftedatum 2015-03-19
Vergaderjaar 2014-2015