Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534130 nr. 13

34 130 Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de sociale veiligheid op school

Nr. 13 AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR 11.1

Ontvangen 19 maart 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel V wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL VA. WIJZIGING VAN DE WET MEDEZEGGENSCHAP OP SCHOLEN

Aan artikel 10 van de Wet medezeggenschap op scholen wordt, onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel j door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • k. de keuze voor een instrument als bedoeld in artikel 4c, onderdeel b, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 5a, onderdeel b, van de Wet op de expertisecentra of artikel 3b, onderdeel b, van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Toelichting

Met dit amendement garanderen de indieners een goede betrokkenheid van de medezeggenschapsraad bij de keuze voor een monitoringsinstrument. Hiervoor krijgt de medezeggenschapsraad instemmingsrecht.

Bergkamp Voordewind Siderius


X Noot
1

Vervangen in verband met een wijziging in de ondertekening.