Kamerstukken in dossier 34130

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de sociale veiligheid op school; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-01-2015 2014-2015 Kamerstuk 34130, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de sociale veiligheid op school; Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Bisschop en Bergkamp ter vervanging van nr. 8 waarmee de grondslag voor het vaststellen van nadere regels omtrent het monitoren van de veilgheidsbeleving van leerlingen in het wetsvoorstel terugkeert.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-03-2015 2014-2015 Kamerstuk 34130, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de sociale veiligheid op school; Amendement; Amendement van het lid Bergkamp waarmee de medezeggenschapsraad instemmingsbevoegdheid krijgt bij de keuze voor het instrument waarmee de sociale veiligheid wordt gemonitord.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-03-2015 2014-2015 Kamerstuk 34130, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de sociale veiligheid op school; Amendement; Amendement van het lid Beertema waarmee een incidentregistratiesysteem en een three-strikes-and-you're-out-procedure wordt geintroduceerd.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-03-2015 2014-2015 Kamerstuk 34130, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de sociale veiligheid op school; Amendement; Amendement van het lid Bergkamp c.s. waarmee de medezeggenschapsraad instemmingsbevoegdheid krijgt bij de keuze voor het instrument waarmee de sociale veiligheid wordt gemonitord.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-03-2015 2014-2015 Kamerstuk 34130, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de sociale veiligheid op school; Motie; Motie van het lid Siderius over een plan van aanpak schaalverkleining onderwijs

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-03-2015 2014-2015 Kamerstuk 34130, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de sociale veiligheid op school; Motie; Motie van het lid Siderius over de geschillencommissie onderbrengen bij een onafhankelijke instantie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-03-2015 2014-2015 Kamerstuk 34130, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de sociale veiligheid op school; Motie; Motie van het lid Bergkamp over het opstarten van een vraagbaak pesten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-03-2015 2014-2015 Kamerstuk 34130, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de sociale veiligheid op school; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Beertema ter vervanging van nr. 12 waarmee een incidentregistratiesysteem en een thee-strikes-and-you're-out-procedure wordt geïntroduceerd.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-03-2015 2014-2015 Kamerstuk 34130, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van enige onderwijswetten in verband met het invoeren van de verplichting voor scholen zorg te dragen voor de sociale veiligheid op school; Amendement; Nader gewijzigd amendement van de leden Bergkamp en Bisschop ter vervanging van nr. 9 waarmee de terminologie van het wetsvoorstel wordt verhelderd.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-03-2015 2014-2015 Kamerstuk 34130, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal