Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201534104 nr. 20

34 104 Langdurige zorg

33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

Nr. 20 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 februari 2015

Hierbij doe ik u ter kennisneming toekomen de Beleidsregels indicatiestelling Wlz 20151, zoals deze op 29 december 2014 zijn gepubliceerd in de Staatscourant, nummer 37688. Hiermee is mijn toezegging (5.600) van 25 november 2014 in het kader van het plenaire debat over de Wlz, gestand gedaan (Handelingen I 2014/15, nr. 9, item 8).

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl