Kamerstukken in dossier 33891

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 33891, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Nota van wijziging; Nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33891, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Amendement; Amendement van het lid Agema over het toekennen van een bonus indien de CQ-index hoger is dan 8.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-09-2014 2013-2014 Kamerstuk 33891, nr. 100 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Amendement; Amendement van het lid Agema over het stimuleren van programma's tegen doorliggen, ondervoeding en uitdroging.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-09-2014 2013-2014 Kamerstuk 33891, nr. 101 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Motie; Motie van het lid Bergkamp over een maatwerkprofiel voor de indicatiestelling door het CIZ

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-09-2014 2013-2014 Kamerstuk 33891, nr. 102 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Motie; Motie van het lid Bergkamp over de functie van een casemanager

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-09-2014 2013-2014 Kamerstuk 33891, nr. 103 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Amendement; Amendement van het lid Agema waarmee meer verzekerden komen te vallen onder het overgangsregime, waardoor wordt voorkomen dat verzorgingshuizen sluiten.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-09-2014 2013-2014 Kamerstuk 33891, nr. 104 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Motie; Motie van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk over de regeldruk in verband met de aanvraag en verantwoording van het pgb

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-09-2014 2013-2014 Kamerstuk 33891, nr. 105 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Motie; Motie van het lid Otwin van Dijk c.s. over een zorgvernieuwingsagenda voor de langdurige zorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-09-2014 2013-2014 Kamerstuk 33891, nr. 106 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg); Amendement; Amendement van de leden Otwin van Dijk en Van 't Wout ter vervanging van nr. 47 over het overgangsrecht voor lage zzp's.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-09-2014 2013-2014 Kamerstuk 33891, nr. 107 Tweede Kamer der Staten-Generaal