Kamerstukken in dossier 34104

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (4 kB)

  Langdurige zorg; Brief regering; Perspectief compensatie omzetderving Wlz

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-07-2020 2019-2020 Kamerstuk 34104, nr. 296 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (60 kB)

  Kwaliteit van zorg; Brief regering; Stand van zaken zorg aan ouderen in het verpleeghuis en thuis

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-07-2020 2019-2020 Kamerstuk 31765, nr. 494 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Langdurige zorg; Brief regering; Voorlopige kaderbrief WLZ 2021

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-07-2020 2019-2020 Kamerstuk 34104, nr. 282 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (612 kB)

  Brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit inzake voorlopige kaderbrief Wlz 2021

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  02-07-2020 2019-2020 34104, nr. 282 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (439 kB)

  Mei-advies benutting budgettair kader Wlz 2020

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  02-07-2020 2019-2020 34104, nr. 282 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (9 kB)

  Langdurige zorg; Brief regering; Voortgang ontwikkelingen Zvw-kindzorg thuis

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-06-2020 2019-2020 Kamerstuk 34104, nr. 281 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Langdurige zorg; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van de leden Peters en Dik-Faber over een structurele financieringsvorm van geestelijke verzorging in de thuissituatie (t.v.v. 34104-288)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-06-2020 2019-2020 Kamerstuk 34104, nr. 297 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (2 kB)

  Langdurige zorg; Motie; Motie van het lid Peters over een pilot voor het sterk reduceren van de regeldruk en administratieve lasten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-06-2020 2019-2020 Kamerstuk 34104, nr. 289 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Langdurige zorg; Motie; Motie van het lid Sazias c.s. over het naar beneden bijstellen van zorgindicaties door zorgverzekeraars

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-06-2020 2019-2020 Kamerstuk 34104, nr. 290 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Langdurige zorg; Motie; Motie van het lid Kerstens over de keuze voor een pgb geen reden laten zijn voor wijziging van de omvang van de indicatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-06-2020 2019-2020 Kamerstuk 34104, nr. 295 Tweede Kamer der Staten-Generaal