Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-03-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34104-115".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2016-03-17
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Dik-Faber over mogelijkheid om de meerzorgregeling meerjarig te indiceren
Dossiernummer 34104
Dossiertitel Langdurige zorg
Identifier kst-34104-115
Indiener R.K. Dik-Faber
Ondernummer 115
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-03-18
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Langdurige zorg; Motie; Motie van het lid Dik-Faber over mogelijkheid om de meerzorgregeling meerjarig te indiceren
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2015-2016