34 104 Langdurige zorg

Nr. 115 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 17 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat aan de hand van cliëntkenmerken en de zorgbehoefte wordt bepaald of er mogelijke aanleiding is voor meerzorg of de «extra kosten thuis»-regeling (EKT);

constaterende dat het op grond van de meeste zorgprofielen niet mogelijk is om meerjarige indicaties voor meerzorg en EKT af te geven;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat, wanneer er sprake is van een meervoudige grondslag, het wel mogelijk wordt om bij de EKT en meerzorgregeling meerjarig te indiceren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Naar boven