Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-03-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34058-30".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Van Veldhoven en Agnes Mulder over een nader onderzoek volgens de aanbevelingen in de MKBA
Dossiernummer 34058
Dossiertitel Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee)
Identifier kst-34058-30
Indiener S. van Veldhoven
Indiener A.H. (Agnes) Mulder
Ondernummer 30
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-03-26
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Motie
Taal nl
Titel Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee); Motie; Motie van de leden Van Veldhoven en Agnes Mulder over een nader onderzoek volgens de aanbevelingen in de MKBA
Uitgiftedatum 2015-03-25
Vergaderjaar 2014-2015