Kamerstukken in dossier 34058

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-10-2014 2014-2015 Kamerstuk 34058, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Besluit van tot wijziging van het Besluit milieueffectrapportage in verband met de Wet windenergie op zee

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-03-2015 2014-2015 Kamerstuk 34058, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee); Brief regering; Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit milieueffectrapportage in verband met de Wet windenergie op zee

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-03-2015 2014-2015 Kamerstuk 34058, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee); Amendement; Amendement van het lid Dik-Faber waarmee de mogelijkheid vervalt dat een vergunning kan worden gewijzigd of ingetrokken indien dit wordt gerechtvaardigd door een wijziging in de technische of financiële mogelijkheden van de houder.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-03-2015 2014-2015 Kamerstuk 34058, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee); Amendement; Amendement van het lid Dik-Faber dat regelt dat de grond vervalt voor wijziging of intrekking van een vergunning indien de subsidie die op grond van artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies is verleend, is ingetrokken.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-03-2015 2014-2015 Kamerstuk 34058, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee); Amendement; Amendement van het lid Agnes Mulder dat regelt dat geen kavels voor windparken mogen worden aangewezen binnen de Nederlandse territoriale zee.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-03-2015 2014-2015 Kamerstuk 34058, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee); Amendement; Amendement van het lid van Veldhoven dat regelt dat artikel 1.4 van de Crisis- en herstelwet niet van overeenkomstige toepassing wordt verklaard op een kavelbesluit.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-03-2015 2014-2015 Kamerstuk 34058, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee); Amendement; Amendement van het lid Van Tongeren dat regelt dat vergunningen voor windparken op zee die eerder zijn verleend, pas komen te vervallen op het moment dat het eerste kavelbesluit onherroepelijk wordt en dat regelt dat artikel 12 tot dat moment niet van toepassing is.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-03-2015 2014-2015 Kamerstuk 34058, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee); Amendement; Amendement van het lid Van Veldhoven waarmee artikel 6 komt te vervallen en regelt dat vergunninghouders alleen van een verleende vrijstelling in een kavelbesluit gebruik mogen maken indien er geen andere bevredigende oplossing bestaat.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-03-2015 2014-2015 Kamerstuk 34058, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Regels omtrent windenergie op zee (Wet windenergie op zee); Amendement; Amendement van de leden Van Veldhoven en Ouwehand ter vervanging van nr. 14 dat regelt dat artikel 1.4 van de Crisis- en herstelwet niet van overeenkomstige toepassing wordt verklaard op een kavelbesluit.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-03-2015 2014-2015 Kamerstuk 34058, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal