Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-11-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34000-XVI-39".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-11-19
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van het lid Rutte over het geven van een impuls aan zorgevaluaties.
Dossiernummer 34000-XVI
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015
Identifier kst-34000-XVI-39
Indiener A.C.L. (Arno) Rutte
Ondernummer 39
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-11-20
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015; Amendement; Amendement van het lid Rutte over het geven van een impuls aan zorgevaluaties.
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2014-2015