34 000 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2015

Nr. 39 AMENDEMENT VAN HET LID RUTTE

Ontvangen 19 november 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 4 Zorgbreed beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000).

II

In artikel 4 Zorgbreed beleid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000).

Toelichting

Voor de financiering van zorgevaluatie zijn de eerste voorzichtige stappen door zorgverzekeraars gezet. ZonMw voert actief gesprekken met verzekeraars hoe en of zij ook kunnen en willen investeren in zorgevaluatie of implementatieonderzoek. Private financiering van doelmatigheidsprojecten is nog beperkt. Partijen zouden nog meer hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Daarbij zouden ook publiek-private initiatieven verder verkend moeten worden.

De indiener van dit amendement beoogt een impuls voor zorgevaluaties te realiseren. Oogmerk is hiermee de kwaliteit en doelmatigheid in de zorg te bevorderen. Met dit amendement wordt het budget voor het doelmatigheids-programma bij ZonMw verhoogd met € 1,0 mln.

De dekking van dit amendement wordt gevonden in het niet-juridisch verplichte deel van artikel 4.

Rutte

Naar boven