Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-11-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-34000-VIII-52".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2014-11-06
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van het lid Klaver over opvang van vluchtelingenkinderen
Dossiernummer 34000-VIII
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015
Identifier kst-34000-VIII-52
Indiener J.F. Klaver
Ondernummer 52
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-11-07
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015; Motie; Motie van het lid Klaver over opvang van vluchtelingenkinderen
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2014-2015