Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 13-02-2015 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33952-30".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2015-02-11
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Reactie op het verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 10 februari 2015, over proefboringen schaliegas en tevens reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken over hoe het compendium van CHPNY te betrekken bij onderzoeken onconventionele fossiele winningen
Dossiernummer 33952
Dossiertitel Schaliegas
Identifier kst-33952-30
Indiener H.G.J. Kamp
Ondernummer 30
Onderwerp Natuur en milieu | Bodem
Onderwerp Natuur en milieu | Energie
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2015-02-13
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Schaliegas; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Smaling, gedaan tijdens de regeling van werkzaamheden d.d. 10 februari 2015, over proefboringen schaliegas en tevens reactie op het verzoek van de vaste commissie voor Economische Zaken over hoe het compendium van CHPNY te betrekken bij onderzoeken onconventionele fossiele winningen
Type kamerstuk Brief
Vergaderjaar 2014-2015