Kamerstukken in dossier 33952

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Kennisgeving structuurvisie schaliegas

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33952, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Schaliegas; Brief regering; Aanbieding van de conceptnotitie reikwijdte detailniveau milieuonderzoek schaliegas

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33952, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Brief van de voorzitter van de begeleidingscommissie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33952, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Structuurvisie schaliegas

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33952, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Schaliegas; Motie; Motie van de leden Dik-Faber en Van Tongeren over het schrappen van de verticale begrenzing voor uitsluiting van schaliegaswinnig in drinkwatergebieden

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33952, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Schaliegas; Motie; Motie van het lid Jan Vos c.s. over het uitsluiten van onaanvaardbare risico's ten aanzien van het grondwater

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33952, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Schaliegas; Brief regering; Vaststelling Notitie reikwijdte en detailniveau planMER Schaliegas

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-10-2014 2014-2015 Kamerstuk 33952, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Structuurvisie Schaliegaswinning

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-10-2014 2014-2015 Kamerstuk 33952, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Reactienota Zienswijzen en adviezen Conceptnotitie reikwijdte en detailniveau planMER Schaliegas

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-10-2014 2014-2015 Kamerstuk 33952, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Verslag Download icon Open als PDF

  Schaliegas; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de Vaststelling Notitie reikwijdte en detailniveau planMER Schaliegas

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-11-2014 2014-2015 Kamerstuk 33952, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal