Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-09-2014 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33918-14".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 8 september 2014, over Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015)
Dossiernummer 33918
Dossiertitel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015)
Identifier kst-33918-14
Indiener J.R.V.A. Dijsselbloem
Indiener I.W. Opstelten
Ondernummer 14
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-09-16
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Overig
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015); Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 8 september 2014, over Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015)
Uitgiftedatum 2014-09-16
Vergaderjaar 2014-2015