Kamerstukken in dossier 33918

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-04-2014 2013-2014 Kamerstuk 33918, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015); Nota van wijziging; Derde nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-09-2014 2013-2014 Kamerstuk 33918, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015); Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport; Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-09-2014 2013-2014 Kamerstuk 33918, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015); Amendement; Amendement van het lid Van Hijum dat regelt de rechtbank Amsterdam niet langer bij uitsluiting bevoegd is in burgerlijke zaken in eerste aanleg betreffende het verlenen van beleggingsdiensten, het verrichten van beleggingsactiviteiten of het aanbieden van effecten aan het publiek in de zin van artikel 5:1 van de Wet op het financieel toezicht

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-09-2014 2013-2014 Kamerstuk 33918, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015); Amendement; Amendement van het lid Nijboer dat regelt dat in de Wet op het financieel toezicht wordt opgenomen dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur normen worden gesteld ter waarborging van de goede werking van het betalingsverkeer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-09-2014 2013-2014 Kamerstuk 33918, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015); Verslag van een wetgevingsoverleg; Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 8 september 2014, over Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-09-2014 2014-2015 Kamerstuk 33918, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015); Amendement; Amendement van het lid Aukje de Vries dat regelt dat de wijzigingen die met de derde nota van wijziging zijn aangebracht om de reikwijdte van de eed of belofte voor bankmedewerkers uit te breiden naar alle bankmedewerkers, worden teruggedraaid

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-09-2014 2014-2015 Kamerstuk 33918, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015); Brief regering; Reactie op 3 amendementen ingediend bij de Wijzigingswet financiële markten 2015

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-09-2014 2014-2015 Kamerstuk 33918, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Voorstel van wet Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015); Voorstel van wet; Voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-04-2014 2013-2014 Kamerstuk 33918, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  15-04-2014 2013-2014 Kamerstuk 33918, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal