Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 10-05-2016 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33820-7".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bijlage blg-742355
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Aanbieding Privacy Impact Assessment (PIA) herziening Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
Dossiernummer 33820
Dossiertitel Evaluatie Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2002
Identifier kst-33820-7
Indiener R.H.A. Plasterk
Ondernummer 7
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Staatsveiligheid
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2016-05-10
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Evaluatie Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2002; Brief regering; Aanbieding Privacy Impact Assessment (PIA) herziening Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002
Uitgiftedatum 2016-05-04
Vergaderjaar 2015-2016