Kamerstukken in dossier 33820

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Evaluatie Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2002; Brief regering; Evaluatie Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2002/Rapport Commissie Dessens

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-12-2013 2013-2014 Kamerstuk 33820, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Evaluatie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  03-12-2013 2013-2014 Kamerstuk 33820, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Evaluatie Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2002; Brief regering; Kabinetsreactie op het rapport evaluatie Wiv 2002

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 33820, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Actualisering vergelijking democratische controle inlichtingen- en veiligheidsdiensten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-03-2014 2013-2014 Kamerstuk 33820, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Verslag Download icon Open als PDF

  Evaluatie Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2002; Verslag van een algemeen overleg; Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 16 april 2014, over Evaluatie Wiv 2002 (rapport commissie Dessens)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-06-2014 2013-2014 Kamerstuk 33820, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  DIAGRAM HOOFDLIJNEN NIEUW INTERCEPTIESTELSEL (WIV)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-11-2014 2014-2015 Kamerstuk 33820, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Evaluatie Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2002; Brief regering; Kabinetsstandpunt over het advies van de Commissie evaluatie Wiv 2002 (commissie Dessens) inzake bijzondere bevoegdheden in de digitale wereld

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-11-2014 2014-2015 Kamerstuk 33820, nr. 4 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Evaluatie Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2002; Brief regering; Toezegging n.a.v. het AO AIVD aangelegenheden, gehouden op 10 februari 2015, i.v.m. de herziening van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (Wiv 2002)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-03-2015 2014-2015 Kamerstuk 33820, nr. 5 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Selectielijst voor de archiefbescheiden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de nog niet overgedragen archiefbescheiden van zijn voorgangers de Centrale Veiligheidsdienst (CVD) en de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) vanaf 1946

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 33820, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Generieke selectielijst voor de archiefbescheiden van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en taakvoorgangers vanaf 1945

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 33820, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal