Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-06-2014 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33750-VII-E".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Brief inzake beëindiging herindelingsprocedure samenvoeging provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht
Dossiernummer 33750-VII;CII
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014
Dossiertitel Nota «Bestuur in samenhang. De bestuurlijke organisatie in Nederland»
Identifier kst-33750-VII-E
Ondernummer E
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2014-06-24
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Rubriek Kamerstuk
Subrubriek Brief
Taal nl
Titel Nota «Bestuur in samenhang. De bestuurlijke organisatie in Nederland»; Brief inzake beëindiging herindelingsprocedure samenvoeging provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht
Uitgiftedatum 2014-06-24
Vergaderjaar 2013-2014