Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 29-11-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33750-VII-22".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-11-28
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Motie van de leden Fokke en Taverne over tegengaan van misbruik van de dwangsomregeling
Dossiernummer 33750-VII
Dossiertitel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014
Identifier kst-33750-VII-22
Indiener H. Fokke
Indiener J. Taverne
Ondernummer 22
Onderwerp Financiën | Begroting
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-11-29
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014; Motie; Motie van de leden Fokke en Taverne over tegengaan van misbruik van de dwangsomregeling
Type kamerstuk Motie
Vergaderjaar 2013-2014