Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 04-10-2013 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "kst-33684-15".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum van uitgifte 2013-10-03
Documentstatus Opgemaakt na onopgemaakt
Documenttitel Amendement van het lid Van der Staaij over de mogelijkheid tot dienstverlening door jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen bij een tarief niet hoger dan het tarief van gecontracteerde aanbieders
Dossiernummer 33684
Dossiertitel Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet)
Identifier kst-33684-15
Indiener C.G. van der Staaij
Ondernummer 15
Onderwerp Sociale zekerheid | Gezin en kinderen
Onderwerp Bestuur | Gemeenten
Onderwerp Sociale zekerheid | Jongeren
Onderwerp Zorg en gezondheid | Jongeren
Organisatietype staten generaal
Publicatiedatum 2013-10-04
Publicatienaam Kamerstuk
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rubriek parlementair Kamerstuk
Taal nl
Titel Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Amendement; Amendement van het lid Van der Staaij over de mogelijkheid tot dienstverlening door jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen bij een tarief niet hoger dan het tarief van gecontracteerde aanbieders
Type kamerstuk Amendement
Vergaderjaar 2013-2014