Kamerstukken in dossier 33684

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-07-2013 2012-2013 Kamerstuk 33684, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-10-2013 2013-2014 Kamerstuk 33684, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Bisschop en Voortman ter vervanging van nr. 55 dat verheldert dat het college het PGB budget slechts kan weigeren voor dat gedeelte dat duurder is dan het door het college voorgestelde aanbod

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-10-2013 2013-2014 Kamerstuk 33684, nr. 100 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Motie; Motie van het lid Bergkamp over verantwoorde overheveling van de taken voor de jeugd-ggz

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-10-2013 2013-2014 Kamerstuk 33684, nr. 101 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Motie; Motie van het lid Bergkamp over het betrekken van de jeugd-ggz bij de evaluatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-10-2013 2013-2014 Kamerstuk 33684, nr. 102 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Motie; Motie van het lid Bergkamp over transparantie in het aanbod van jeugdhulpaanbieders

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-10-2013 2013-2014 Kamerstuk 33684, nr. 103 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Motie; Motie van het lid Bergkamp over het toegankelijk aanbieden van informatie over de rechten van cliënten en hun ouders

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-10-2013 2013-2014 Kamerstuk 33684, nr. 104 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Amendement; Nader Gewijzigd amendement van de leden Voordewind en Bisschop ter vervanging van nr. 82 dat het mogelijk maakt dat bepaalde gecertificeerde instellingen met landelijk bereik, die kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uitvoeren voor bijzondere doelgroepen, jeugdhulp mogen aanbieden.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-10-2013 2013-2014 Kamerstuk 33684, nr. 105 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Keijzer ter vervanging van nr. 65 over het laten vervallen van de in artikel 4.1.4, derde lid, opgenomen delegatiegrondslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-10-2013 2013-2014 Kamerstuk 33684, nr. 106 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Amendement; Amendement van de leden Ypma en Leijten ter vervanging van nr. 97 dat er o.a. toe strekt de kwaliteit van de verlening van jeugdhulp of het uitvoeren van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering te waarborgen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-10-2013 2013-2014 Kamerstuk 33684, nr. 107 Tweede Kamer der Staten-Generaal