Kamerstukken in dossier 33684

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (4930 kB)

  Brief van College Bescherming Persoonsgegevens van 30 oktober 2014

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  13-11-2014 2014-2015 33684, nr. Q Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (392 kB)

  Privacy Impact Assessment

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  13-11-2014 2014-2015 33684, nr. Q Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (5 kB)

  Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Brief inzake Privacy Impact Assessment Jeugd

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-11-2014 2014-2015 Kamerstuk 33684, nr. Q Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (6479 kB)

  Macrobudgetten Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; Toets op de berekening.

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  22-05-2014 2013-2014 33684, nr. 116 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (1 kB)

  Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Macrobudgetten Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; Toets op de berekening

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-05-2014 2013-2014 Kamerstuk 33684, nr. 116 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (195 kB)

  Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet); Verslag over de jeugdwet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-02-2014 2013-2014 Kamerstuk 33684, nr. G Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en andere wetten in verband met de verplichting tot het gebruik van het burgerservicenummer in de jeugdzorg (gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg); Motie over uitstel van stemming over het wetsvoorstel

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-02-2014 2013-2014 Kamerstuk 33684, nr. L Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en andere wetten in verband met de verplichting tot het gebruik van het burgerservicenummer in de jeugdzorg (gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg); Motie over het bieden van garanties van gemeentelijke budgetten voor het organiseren van noodzakelijke zorg en preventie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-02-2014 2013-2014 Kamerstuk 33684, nr. O Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en andere wetten in verband met de verplichting tot het gebruik van het burgerservicenummer in de jeugdzorg (gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg); Motie over het treffen van een regeling voor LWI's om de beschikbaarheid in het nieuwe stelsel te waarborgen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-02-2014 2013-2014 Kamerstuk 33684, nr. P Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Wet op de jeugdzorg en andere wetten in verband met de verplichting tot het gebruik van het burgerservicenummer in de jeugdzorg (gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg); Motie over het jaarlijks informeren van de Kamer over de kwaliteit en toegankelijkheid van het jeugdhulpsysteem in relatie tot de financiele randvoorwaarden voor de gemeenten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-02-2014 2013-2014 Kamerstuk 33684, nr. M Eerste Kamer der Staten-Generaal